Pressmeddelande 2018-09-10

Miltton lägger bud på kommunikationshuset House of Friends i Sverige

 

Miltton Group, Nordens ledande konsultföretag inom kommunikation och ledarskap, lägger bud på byrågruppen House of Friends (HofF), noterat på Nasdaq First North. Ambitionen är tydlig. Byråjätten ska växa i Sverige och Norden.

 

”Verksamheterna i Miltton och House of Friends kompletterar varandra mycket väl och lägger grunden för en fortsatt tillväxt på den nordiska marknaden”, säger Gunilla Herlitz, VD för dotterbolaget Miltton Labs, och ansvarig för Miltton Groups verksamhet i Sverige.

”När jag tillträdde som VD för Miltton Labs i våras hade jag ett tydligt uppdrag; att skapa tillväxt i Sverige både genom förvärv och rekryteringar”, säger Gunilla Herlitz. ”Och denna resa har precis börjat. House of Friends passar oss perfekt med sitt integrerade tjänsteerbjudande och sitt fokus på kreativitet och automation. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en kombination av innovation, spetskompetens och digitala lösningar.”

”Vår strävan är att ta ett helhetsgrepp för alla våra kunder som ser Norden som en enda marknad.”

HofFs delägare Magnus Widgren och Arvid Svanvik, VD respektive creative director fortsätter att arbeta operativt i samma roller som tidigare och vara delägare i det nya bolaget.

”House of Friends är nytt, stort och på många sätt annorlunda, säger Magnus Widgren. ”Framgången har byggts av att forma vår kultur och vårt erbjudande efter marknadens efterfråga. Vi, precis som våra uppdragsgivare, har gränslösa ambitioner och vill se ett nordiskt HofF-erbjudande. Miltton är nya Nordens intressantaste aktör. Vi ser verkligen fram emot att ha en ägare som delar vår vision.”

Miltton i Finland har under de senaste åren uppvisat en kraftig tillväxt och byggt upp en omfattande konsultrörelse, i gränssnittet mellan kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning. Kontor finns i Helsingfors, Stockholm, Tallinn, Bryssel och Washington DC.  Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och riksdagsledamot, och förra skolministern Aida Hadzialic är båda engagerade i Miltton.

“Vi ser en allt större efterfrågan från nordiska bolag att få helhetslösningar såval inom Norden som globalt, samt från internationella bolag som vill etablera sig eller växa ännu mer i Norden och de baltiska länderna”, säger Mathias Järnström, VD och huvdägare i Miltton Group.  ”Genom vårt företagsbygge skapar vi förutsättningar för att våra kunder ska lyckas i en värld av kraftig förändring, där samhällelig förankring, en integrerad förhållning till kommunikation och ledarskap samt en grundläggande förståelse för globala trender utgör grunden för framgång.”

Miltton Group är Nordens snabbast växande specialistbyrå inom marknadsföring, public affairs, PR, finansiell kommunikation, ledarskapsutveckling och företagskommunikation. Bolagets mission är att vara den mest betrodda rådgivaren för nordiska bolag och internationella organisationer på New Nordics-området, d vs Norden och de baltiska länderna.  Miltton-koncernen har över 250 anställda och dess omsättning år 2017 var ca 23 miljoner euro, med en tillväxt på 20% från föregående år. Koncernen grundades 2001 av Mathias Järnström, VD och huvudägare. Styrelseordförande är Jorma Ollila, före detta styrelseordförande för bl a Nokia och Royal Dutch Shell.

House of Friends (HofF) är en av Sveriges största kommunikationskoncerner, verksam inom ramen ”create & automate” som består av reklambyrån Scholz & Friends, CRM-byrån Friends & Tactics, marketing automationsbyrån Friends & Insights, filmproduktionsbolagen Paramix och Bell & Light, produktionsbyråerna Done by Friends och Blomqvist & Co, digitalbyrån True Friends och content marketingbyrån Friends & Content. Omsättningen ligger på ca 100 Mkr och antalet anställda är ca 80 med kontor i Stockholm.

Miltton lägger ett bud på samtliga aktier i House of Friends, värt 60 Mkr, som innebär en premie på cirka 33 procent i förhållande till stängningskursen i fredags. Budet är villkorat av att Miltton får accept för minst 90 procent av aktierna. Styrelsen i HofF har enhälligt rekommenderat aktieägarna att tacka ja till budet.  

För frågor; ring Gunilla Herlitz, vd Miltton Labs på telefon 070-230 59 86.