Så använder du Facebook 2019

accounting-apps-bookkeeper-273691.jpg

Nyligen släppte Internet-stiftelsen i Sverige den årliga rapporten om svenska folkets internetvanor. Jag rekommenderar alla att läsa och bläddra i pdf-dokumentet som är sprängfyllt med intressanta siffror.

Mest intressant är Facebooks totala dominans i Sverige. Om du har begränsat med tid och resurser är det där ditt kommunikationsarbete bör fokusera. 

Några nyckelinsikter:

 • Facebook fortsatt överlägset störst – och växer totalt sett. 76% användning är mycket av alla Internetanvändare
    

 • Står still bland alla 16-35 år vilket är ganska logiskt givet viss mättnadsgrad också
    

 • Ökat oväntat 12-15 år och det är goda nyheter för Facebook – trendskifte från totalt ras alla andra år  
    

 • I alla åldersgrupper så är svenskarna mindre aktiva på Facebook dvs vi publicerar mindre innehåll och delar mindre. 
    

 • Den aktiva åldern går kraftigt uppåt dvs det är äldre användare som ger interaktioner
    

 • Störst bland 26-35-åringar men ligger också på över 55% i daglig användning hos 36-45 och 46-55.
    

 • Största trenden innehållsmässigt är att fler läser och tar emot budskap passivt på budskap men interagerar inte på Facebook. 

Så bör du ta dig an 2019 och framåt på Facebook: 

 • Börja sprida riskerna och investera i andra kanaler framöver. Risk att den passiva trenden fortsätter på Facebook. 
    

 • Rikta interaktions-annonser på Facebook mer strategiskt till 45+ medan räckvidd-annonser fortsatt kan gå till övriga ålderskategorier eftersom dessa loggar in, läser och tar till sig men delar som sagt inte vidare. 
    

 • Botar och annonser inne i Facebook Messenger också värt att satsa på. Ligger på 81% i användning av alla FB-användare och enda kategorin som inte tappar vad gäller vad folk gör på plattformen. 
    

 • I övrigt fortsätta ha Facebook som huvudsaklig plattform eftersom det är den enda plattformen som kan nå två tredjedelar av svenska folket och har smartast lösningar för att också nå rätt personer på rätt sätt.  

Till sist - Du följer väl Miltton Labs på Facebook?  Där publicerar vi tips löpande.

André Assarsson
Medgrundare Miltton Labs